آغاز به کار ادامه محوطه سازی و ساخت یادمان شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی قروه

شروع به کار ادامه محوطه سازی و ساماندهی یادمان شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه با استفاده از کمک های برون سازی تا اواسط خرداد ماه سال جاری.

بهره مندی دانشجویان از فضای مناسب رفاهی و تحصیلی و همچنین توجه ویژه به فرهنگ مقاومت در جوار شهدای گمنام این واحد ، تیم مدیریتی  را بر آن داشت که نسبت به محوطه سازی و تکمیل بارگاه شهدای گمنام اقدام نماید، اما به دلیل عدم تامین بودجه با تاخیراتی این ساماندهی مواجه شد که به حول و قوه خداوند و همراهی قابل تقدیر دغدغه مندان شهرستانی و استانی، ادامه مسیر ساماندهی برای دانشگاه هموار شده است. 

روابط عمومی دانشگاه ازاد اسلامی واحد قروه