آموزش نرم افزار حسابداری( سپیدار همکاران سیستم)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه با همکاری موسسه دانا، آموزش نرم افزار سپیدار همکاران سیستم را برگزار می نماید.

ثبت نام برای عموم آزاد است . جهت کسب اطلاعات بیشتر به روابط عمومی دانشگاه مراجعه شود.