کارگاه آموزش تربیت مربی بستکبال


برای اولین بار در سطح شهرستان و کم سابقه در غرب کشور، دانشگاه آزاد اسلامی با تمرکز بر اموزش حرفه ای حول محور مربیگری با دعوت از مربی تیم ملی بستکبال یک دوره چهار روزه در شهرستان برگزار نمود. متقاضیان در اقصی نقاط کشور دراین دوره شرکت کردند و خروجی آن مورد رضایت شرکت کنندگان واقع گرفت. این دوره علاوه بر بسترسازی در راستای آموزش های حرفه ای، در حوزه درآمدهای غیرشهریه ای نیز نتایج ارزنده ای داشت.