اتمام کارگاه آموزشی توسعه روستایی

کارگاه آموزش توسعه روستایی با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه و بخشداری چهاردولی برگزار گردید که در این دوره ها با استفاده از اساتید مجرب دانشگاه آزاد مولفه های توسعه روستا آموزش داده شد.