برگزاری اولین کرسی آزاد اندیشی حوزه و دانشگاه

ایجاد محیط نقد و بررسی مشکلات و چالش های اجتماعی با همدلی حوزه  و دانشگاه  همواره مورد بی توجهی های سیستمی قرار گرفته است و به همین خاطر ظرفیت های این دو بستر عظیم هیچ گاه به صورت همسو در تعامل با هم آن چنان که شایسته است در کشور ایجاد نشده است. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه افتخار دارد با تعامل سازنده و ایجاد همدلی های علمی امروز مسائل مهم شهرستان را در برابر تیغ نقد و بررسی حوزه و دانشگاه قرار دهد تا آسیب های مختلف شناسایی و در جهت اصلاح امور اقدامات پایه ای انجام شود.

با استقبال مناسب دانشجویان، طلاب و مسئولین محترم از این امر، استمرار این روند را نیاز واقعی شهرستان می پنداریم  و  درصدد لبیک هرچه با شکوه تر به آن خواهیم بود. امروز سیرتکامل امور مادی و معنوی جامعه در گرو تعاملات گسترده ظرفیت های علمی و فرهنگی است و قطب بندی های ساختاریافته و جزیره ای عمل کردن بسترهای علمی و فرهنگی، عامل مهلک عدم پویایی فکری جامعه است. رسالت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه ایجاد همدلی در حوزه های مختلف شهرستان است و موضوعات فرهنگی با سبک های جدید در دستور کار ویژه قرار دارد.