برگزاری شورای فرهنگی دانشگاه (ویژه انتخابات مجلس)

نقش ارزنده دانشگاه ها در تحول  مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قابل انکار نیست و لذا دانشگاه ها باید از جزیره ای عمل کردن پرهیز نمایند. ظرفیت های عظیم دانشگاه ها برای بصیرت افزایی در مسائل کلان باید چنان ساماندهی شود که یکی از مرجع های ارجاء افکارعمومی گردد. 

دانشگاه ازاد اسلامی واحد قروه در راستای رسالت سیاسی، اجتماعی خود، همواره برنامه های مختلفی در شهرستان به اجرا دراورده است که در شرایط فعلی موضوع انتخابات، اصلی ترین محور سیاسی،اجتماعی این واحد است. با حضور امام جمعه محترم شهرستان شورای فرهنگی دانشگاه تشکیل و راه های بصیرت افزایی و حضور آگاهانه مورد بررسی قرار گرفت و برنامه هایی برای اجرا مصوب شد.