سریال گاندو و احیاء اعتماد عمومی

سریال گاندو روایتی از پشت پرده ای است که افکارعمومی هیچگاه به آن دسترسی ندارد. این سریال گام بزرگی در جهت بصیرت افزایی عمومی بود که این کار بزرگ نه تنها باید ادامه یابد، بلکه در حوزه های مختلف این نوع گویش باید جدی تر در دستور کار قرار گیرد. به نظر می رسد این حق ملت بزرگ ایران است که بدانند در کشور آنان چه می گذرد و برای رفاه نسبی خود چه وظایفی برعهده دارند.
سریال گاندو یک شجاعت سیستمی بود که افکار عمومی را به بایدها و نبایدهای فکری هدایت کرد.
قهرمان ملی ایرانیان آن جوان و غیور مردانی هستند که در گمنامی کامل در تاریکی ها روایتی از شرافت و شجاعت ترسیم می نمایند نه آنان که جای پای استعمار، بر ایران زمین تحمیل می کنند. سریال گاندو تکریم به مطالبات عمومی است تا از انحرافات فکری و استمرار حلقه های فریب جلوگیری شود.
افکارعمومی در این سریال فرصتی داشت تا با بخش کوچکی از مجاهدت های خاموش آشنا گردد و قطعا این امر آثار بسیار فرخنده ای در سرنوشت ملت ایجاد خواهد کرد.
امروز فیلم سازی در عرصه سیاسی و حاکمیتی همان نقشی ایجاد می کند که مستندسازی در دوران دفاع مقدس دارا بود، چرا که هرجایی انقلاب لطمه دیده، از عدم شفاف سازی ها به بهانه های واهی و مصلحتی بوده است.
تهاجمات فکری و عقیدتی از نادانسته ها بر ملت ها تحمیل می شود و رسالت آگاه سازی عمومی همان کلید اصلی رهایی ملت ها از سیطره فتنه هاست که ایران اسلامی نیز از این امر مستثنی نیست.
سریال گاندو در شرایط کنونی ارزنده ترین استراتژی احترام به مطالبه عمومی بود که بسیاری از فتنه های آتی را خنثی خواهد کرد.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه وظیفه خود می داند از عوامل اجرایی این کار بزرگ در راستای بصیرت افزایی عمومی قدردانی نماید و استمرار در ورود شجاعانه به این نوع فعالیت ها را به معنای بسیج اراده ها برای تحول ساختاری در درون انقلاب اسلامی می پندارد.

پدافند غیرعامل بصیر/ دکتر دهقانی