تفاهم نامه خدمات مشاوره ای با کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان قروه

مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه به مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) خدمات مشاوره ای تخصصی ارائه می دهد. در تفاهم نامه ای که فی مابین کمیته امداد و دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه بسته شد، مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه به صورت روزانه خدمات مشاوره ای تخصصی به مددجویان معرفی شده  کمیته امداد امام خمینی(ره) ارائه می نماید.

این تفاهم نامه نه تنها درآمدهای غیرشهریه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه  را ارتقا خواهد داد، بلکه نقش تخصصی این واحد دانشگاهی را در شهرستان به سمت حضور موثرتر سوق خواهد داد. مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه آمادگی خود را برای عقد قرارداد با تمامی ارگان ها و ادارات شهرستان برای رفع  چالش های و آسیب های فکری اعلام می دارد.