تفکرات انحرافی به بهانه زیارت مقدسات اسلامی در روزهای کرونایی قابل سازش نیست

رهبر معظم انقلاب خودقرنطینگی برای مبارزه با کرونا را یک حسنه می دانند و از عدم پیشگیری اعلام انزجار کردند‌. در حالی که کشور در یک شرایط خاص برای مبارزه با ویروس کرونا به سر می برد عده ای با شکستن درب حرم ها، خواهان زیارت این مراکز هستند. این اتفاق در چنین شرایطی نوعی تعدی به حقوق جمعی است که می تواند آمار ابتلائیان را به صورت تصاعدی بالا ببرد. اگر بخواهیم تعمد در این رفتار خلاف عرف و شرع به همه افراد این اجتماعات نسبت ندهیم، باید به جرات گفت لیدرهای این اجتماعات از مزدوران استکبار است تا جامعه را به سمت یک  اپیدمی پیچیده و غیرقابل کنترل هدایت نمایند.

شیعه انگلیسی همان کسانی هستند که همواره با افراط و تفریط خود و خط گیری از استکبار در خدمت دشمنان بوده و هستند تا شیعه را در جهان به نام رفتارهای غیرعقلانی معرفی نمایند. زمانی که این نگاه در جهان علیه تشیع ایجاد شد، آنگاه تشیع به عنوان یک تهدید جهانی معرفی می شود که هرگونه تجاوز و تحریم نسبت به آن ارزشمند خواهد بود. علت های رفتار این افراد در شکستن قرنطینه ها به بهانه زیارت، آن چنان کودکانه است که هر فردی با حداقل سواد دینی مغایرت های آن را درک می کند و بنابراین روشنگری علمای دین و روحانیون برای شفاف سازی بیشتر این تضادها لازم است. اینان به زیارت حرم امام شهیدی اصرار به خروج از قرنطینه دارند که خود آن امام بر اثر همین سموم و بیماری ها شهید شده است.

در جواب افراد فریب خورده ای که به این اجتماعات ملحق می شوند باید گفت: اگر قرار باشد معجزه همگانی همواره در حرمین اتفاق بیفتد و در داخل حرم ها قواعد و قوانین دنیایی اثرگذار نباشد، چرا در فضای این اماکن شریف اساسا باید نیاز به گرسنگی و تشنگی باید باشد، مگر این نیازها از قواعد و قوانین دنیایی پیروی نمی کنند؟ اگر قرار باشد در کنار قبر امام معصوم، انسان از همه آسیب ها به دور باشد! چرا در جنگ های صدر اسلام پیامبر و ائمه بدون سازوبرگ جنگی برای خود و همراهان وارد جنگی نمی شدند، آیا این نشانه عدم مصونیت از قوانین دنیایی نیست؟ اگر قرار باشد بدون قواعد و قوانین دنیایی مصونیت وجود داشته باشد، چرا خداوند برای بهبود جسم زخمی حضرت یونس بر او درخت کدو رویاند تا از آن استفاده نماید، آیا درخت کدو دنیایی نیست؟ اگر مصونیت در کنار قبور امامان همیشگی است، چرا کنار امامان در جنگ ها افراد کشته، بیمار و زخمی می شدند؟

بنابراین انحراف در رویکرد اینگونه افراد آن چنان مشهود است که نه تنها این رفتار یک نوع هنجارشکنی و تعدی عمدی به سلامت جامعه محسوب می شود، بلکه سازش با این نوع اجتماعات، شکاف های عقیدتی در بحران ها و خسارت های بیشمار ایجاد خواهد کرد تا مدیریت بحران ها در جامعه امکان پذیر نباشد و در نگاه جهانی، تشیع شامل رفتارهای غیرعقلانی  معرفی گردد. همان قمه زدن به بهانه احساسات و عواطف مذهبی و عاشورایی، امروز در یک بحران پیچیده تبدیل به شکستن خودقرنطینگی به بهانه زیارت شده است.

قطعا استکبار برای گرفتن حداکثر قربانیان در جامعه ایران برای نیل به اهداف خود، تمامی ظرفیت های خود را فعال نموده است و ستون پنجم دشمن امروز همین اجتماعات با رفتارهای غیرعقلانی و زننده هستند.

امروز عدم پیشگیری از بیماری خطرناک کرونا، یعنی تعدی به جان و مال مسلمین و بنابراین این رفتارها قابل سازش نیست. عواطف غیرعقلانی این اجتماعات همان قرآن برسرنیزه شدن جنگ صفین است تا ضربات کج فهمی ها همچنان زخم های عظیم بر پیکر تشیع وارد نماید.

داعش وطنی امروز به بهانه عواطف مذهبی، قرنطینه ها را می شکند و برای علل این رفتار غیرعقلانی، به سمت تفسیرات غیرصحیح می رود، چرا که به خوبی می داند تنها با تفسیرهای سطحی از عواطف و احساسات مذهبی است که می تواند ضربات خود را فرود اورد.

در فرهنگ تشیع، معجزه همگانی و مستمر نیست و تنها با شرایط خاص شامل افراد اندکی می شود که دلیل آن زنده نگه داشتن حجت خدا بر تمامی مردم است. اگر مصونیت آن چنان که این افراد مدعی آن هستند در واقعیت وجود دارد، چرا در کنار خانه خدا، تعداد کثیری از حاجیان در فشار جمعیت از دنیا رفتند؟ آیا لیس زدن به ضریح های مطهر، در شرایطی که جامعه باید در پیشگیری باشد، نشانه رفتار صحیح و مذهبی است یا نوعی تهاجم فرهنگی توسط دشمن است؟

آن چه که مشهود است نباید در مقابل چنین رفتارهایی، حاکمیت کشور سکوت یا سازش نماید و باید این گونه رفتارهای غیرمسئولانه را هنجارشکنی و تعدی به جان و مال مسلمین تلقی نماید که مشمول مجازات های سنگین اسلامی باشد.

در جایگاهی که تشیع مدعی ظهور و ایجاد تمدن جهانی و اسلامی نوین است، دشمن با پشتیبانی و تقویت شیعه انگلیسی در راستای نگرش منفی جهانی به تشیع، تمامی ظرفیت های خود را فعال نموده است و نباید با ستون پنجم دشمن در هر لباسی که هستند سازش نمود چرا که آنها ماموریت این تغییر نگاه را برعهده دارند. اگر نگاه جهانی به تشیع به سمت فرهنگی با رفتارهای غیرمسئولانه سوق داده شود، یک تهدید جهانی به شمار خواهد رفت که هر نوع تجاوز و تهاجم به آن برای امنیت جهانی لازم و ضروری پنداشته می شود! بنابراین این اعمال نه تنها خسارت های بی شماری به جامعه ایرانی خواهد زد بلکه از سوی دیگر نگاه منفی افکارعمومی جهان را تقویت خواهد کرد که میتوانند بسیارخطرناک باشد.

فشار مالی به بیت المال که برای هرتست تشخیص کرونا از افراد ایجاد می شود بسیاربالاست که اگر به هزینه آن دقت شود، هیچ وجدان بیداری حاضر به سهل انگاری نیست و بنابراین تبعات این رفتار غیرمسئولانه برای کشور آن چنان وسیع است که جایی برای سازش یا تحمل  این افراد نمی گذارد.

در شرایطی که یک بودجه مصنوعی با منشاءهای تامین مبهم و غیرواقعی برای سال آینده کشور پیشنهاد داده شده و قیمت نفت برخلاف پیش بینی های بودجه ای به شدت سقوط کرده است، اگر به ته ماندهای درآمدی کشور و اقتصاد مردم با پیچیده کردن این بیماری توجه نشود، فشارمعیشتی چندبرابری در سال آینده برای اکثر دهک ها اتفاق خواهد افتاد که یک فاجعه ملی اتفاق خواهد افتاد.

پدافندغیرعامل بصیر