حادثه تروریستی در اهواز و ترامپ حلقه نابودی منافع آمریکا در خاورمیانه

عضو هیأت علمی و رئیس واحد قروه حوادث تروریستی اهواز را محکوم کرد و بیان کرد: «سیاست زدگان پوشالی آمریکا با طراحی این حادثه نشان دادند که تجربه چهل ساله چنین اعمالی را هنوز درک نکرده اند و در حوزه  دکترین سیاسی خود بسیار ناپخته عمل می نمایند و این همان افول سیاست های آمریکاست که پس لرزه های آن را کارشناسان خارجی همواره هشدار می دهند.»

رئیس واحد قروه افزود: «سیاست یک بام و دو هوای آمریکا با کشورهای مختلف همچون ترکیه، روسیه، چین، ایران و کره شمالی و نبود تضمین برای سیاست های تزریقی این کشور یک فرایند غیرقابل دفاع در سیاست خارجی این کشور ایجاد نموده است که خروجی آن انزوای کامل آمریکا در آینده نه چندان دور خواهد بود.»

دهقانی گفت: «حملات تروریستی در هر نقطه از جهان موجب انسجام مردمی و تقویت ملی گرایی می شود همان طور که در سوریه، یمن و عراق تجربه شد. این حملات تروریستی مقطعی  قدرت تحمیل شرایط مورد نظر آمریکا به ملت ایران را ندارد و برعکس انسجام ملی در کشوری مثل ایران که همواره تجربه چنین حملاتی را داشته است را تقویت می نماید. هزینه دیگری که آمریکا در طراحی این حادثه بر خود و تروریست ها تحمیل می نماید مطالبه عمومی جهت انتقام از عاملان و حامیان این گونه حملات می باشد که بهمین خاطر دست نیروهای نظامی برای حملات کوبنده به مراکز تروریست ها تا انهدام کامل آنها کاملا باز می گذارد و دیگر سیاست عوام فریبانه نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران را بایدآمریکا به زباله دان تاریخ  بریزد.»

این عضو هیأت علمی در ادامه افزود: «سیاستمداران متوهم کنونی آمریکا برای منافع ملی خود در سطح بین الملل باید یاد بگیرند که نحوه برخورد با ایران طراحی اعمال تروریستی و یا سیاست قلدرمعابانه  نیست بلکه در ارتباط با ایران باید حداقل به رابطه برد برد و احترام به منافع ملی و بین المللی ایران و نوعی سازش مسالمت آمیز بسنده نمایند.»

وی اظهار کرد: «اگر آمریکا میخواهد سیاست پویا و کارآمد در خاورمیانه اجرا نمایند باید از تجهیز و حمایت از گروهک های تروریستی و اقدام علیه مقاومت در منطقه دست بردارد و نباید بخاطر حفظ اسرائیل در سیاست خارجی خود به اقداماتی با میزان ریسک پذیری بالا روی آورد چرا که رژیم اسرائیل برای فضای بین الملل قابل دفاع نیست و با تجهیز مقاومت در لبنان و عراق و سوریه توسط ایران در واقعیت میزان تاثیرگذاری این رژیم در خاورمیانه برای دفاع از سیاست ها و منافع آمریکا به صفر نزدیک شده است. بنابراین صرف هزینه های زیاد برای نگهداری این رژیم در جهت منافع آمریکا یک عمل بیهوده و فشار مالی بر جامعه آمریکاست.»

رئیس واحد قروه خاطر نشان کرد: «رژیم اسرائیل با اقدامات ناموفق خود طی بیست سال گذشته نشان داده است که قدرت حفظ منافع آمریکا را در منطقه ندارد و هزینه سربار وسیعی برای سیاست های مالی و خارجی آمریکا ایجاد می نماید. استراتژی ترور یک فرایند قدیمی است که برای مدیریت افکار عمومی زمانی تاثیرگذار بود که امکانات رسانه ای امروز در اختیار ملت ها نبود و این استراتژی ناکارا امروزه قطعا نتایج عکس دارد و در هرجایی رخ دهد فرایند آن انسجام و تقویت ملی گرایی خواهد شد، همچنان که خود آمریکایی ها زمانی برای انسجام ملی خود در جهت پیشبرد اهداف نظامی بین المللی خود در داخل و خارج حادثه 11 سپتامبر را کلید زدند و این به معنای آنست که سیاستمداران گذشته آمریکا نیز براین اصل اعتقاد داشتند که حادثه تروریستی به تقویت ملی گرایی می انجامد.»

دهقانی ادامه داد: «ترامپ قطعا آمریکا را در امور بین الملل بسیار منزوی خواهد نمود و این همان خطر جدی برای منافع ملی آمریکاست، بنابراین جای تعجب نیست که داخل آمریکا طرح استیضاح ترامپ کلید میخورد و دلیل آن جز این نیست که ریس جمهور کنونی آمریکا با تیم متوهم خود اگر به همین منوال بخواهد ادامه دهد، منافع ده ها ساله نیمه تثبیت شده آمریکا در منطقه را در خطر جدی قرار خواهد داد.»

وی در ادامه عنوان کرد: « بعضی از شایعات ترامپ را مهره روسیه در آمریکا میداند، دلیل این امر نگاه تیزبینانه منتقدان آمریکایی است که به بازخورد سیاست های ترامپ در سطح بین الملل توجه کرده اند و میزان خسارات محتمل برپیکره آمریکا را  درآینده بسیار وسیع پیش بینی می نمایند. تمرکز یکسویه به منافع آمریکا توسط سیاستمداران کنونی، بدون در نظر گرفتن حداقل ها از منافع دیگرکشورها نوعی واکنش خصمانه بین المللی علیه سیاست های آمریکا ایجاد کرده است که منافع قابل اعتمادی برای آمریکا تعریف نمی نماید.»

رئیس واحد قروه متذکر شد: «حادثه تروریستی اهواز یک اقدام شتاب زده و عجولانه بود چرا که در شرایط کنونی که افکار عمومی در داخل ایران نقادانه وضعیت موجود داخلی را تحلیل می کردند جا داشت آمریکا همچنان در پوستین منجی بشریت نقش بازی می کرد به امید آنکه اشتباهات استراتژیک در افکارعمومی ایران ایجاد گردد اما وعده پروردگار را در ماه محرم محقق گردید که ” وَمَكَروا وَمَكَرَ اللَّهُ  وَاللَّهُ خَيرُ الماكِرينَ”  و آمریکا با طراحی این حادثه در نقش واقعی خود که همان جلاد بین الملل هست ظاهر شد و چهره واقعی خود برای افکار عمومی داخل یکبار دیگر رونمایی کرد.»

وی افرود: «این حادثه آن چنان شتاب زده و بدون بررسی راهبردی تبعات آن در دستور کار قرار گرفت که در ابتدا گروه های تروریستی سریعاً مسئولیت حمله را برای گرفتن امتیاز از اربابان خود برعهده گرفتند اما با مشاهده تبعات منفی این اقدام در افکار داخلی،  با رویکردی متفاوت این اقدام را طراحی سپاه پاسداران وانمود کردند! و این نشانه عمق سردرگمی و آشفتگی سیاست خارجی آنهاست. حال سئوال اینجاست اگر تبعات چنین اقدام محدودی، آمریکا نمیتواند بخاطر ضعف اطلاعاتی خود از واکنش افکارعمومی  پیش بینی نماید و آن هم در افکار عمومی که تحقیق و تجسس در شناخت آن با استفاده از عوامل نفوذی امری کاملا ساده است، این کشور چطور میتواند تبعات سیاست های خصمانه خود در ارتباط با دولت هایی همچون روسیه ، چین و دیگر کشورها بسنجد؟ این همان مدیریت هیجانی و توهمی است که ترامپ را به خطر جدی برای نابودی منافع بین الملل آمریکا تبدیل می نماید.»

سمیرا دهقانی خاطر نشان کرد: «شهدای حادثه تروریستی با خون خود چهره واقعی آمریکای ظاهری را در مقابل دیده ها قرار دادند تا امروز دیگر افکار عمومی به دنبال شناسایی آمریکای نفوذی باشد. متوالیان امر مطالبه گری مردم را امری نه تفننی و یا از سر زیاده خواهی  بلکه مطالبه اولیه و حیاتی قلمداد نمایند چراکه در شان این ملت نیست که خون آنان در راه اسلام درکف خیابان بعد از چهل سال همچنان جاری باشد اما حداقل انتظارات آنها که رفع مشکلات معیشتی است توسط مسئولین بی جواب بماند.»

 دهقانی تصریح کرد: «نجابت مردم اگر حتی در این خلاصه شود که بخاطر اسلام خون میدهند و در قبال خون ریخته شده گلایه ندارند، هرگونه تعدی به حقوق آنان جنایت و امری نابخشودنی است و همچنان که رهبر معظم می فرمایند مردم پای انقلاب ایستاده اند اما گلایه دارند، توجه ویژه و عملی به مطالبه مردمی که همان تزریق فوری مدیریت جهادی نه مدیریت جناحی و جلوگیری از خودتحریمی، اصلاح قوانین ونظارت قوی بر اجرای آن و مبارزه قاطع و شجاعانه با مفاسد، شاه کلیدهای خروج از وضعیت قابل انتقاد امروزیست.»