حضور دکترجمشید خیرآبادی(سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی امید) به عنوان استاد مدعو