دایر شدن کلاس های تعدادی از رشته های دانشگاه ازاد اسلامی واحد قروه در شهرستان دهگلان

به منظور رفاه دانشجویان بومی محترم شهرستان دهگلان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه کلاس های درسی تعدادی از رشته های خود را در این شهرستان برگزار می نماید تا دانشجویان بومی آن شهرستان بهتر از خدمات این واحد آموزشی استفاده نمایند. ضمن ارج نهادن به تلاش های قابل تقدیربرخی از اعضای هیات علمی این واحد برای تحقق این امر، امید است افتتاح این کلاس ها در شهرستان دهگلان در راستای اجرای عدالت آموزشی یاری کننده باشد.