درآمدهای غیرشهریه ای سه ماهه اول سال ۱۳۹۸

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه در راستای عدم وابستگی به درآمدهای شهریه ای فعالیت های مختلفی در جهت درآمدهای غیرشهریه ای از سال ۱۳۹۷ آغاز نموده است که در سه ماهه اول سال جاری به میزان چهل درصد حقوق پرسنل اداری خود را از درآمد غیرشهریه ای حاصل نموده است. لازم به ذکر است در سال ۱۳۹۷ نیز این واحد رتبه مناسبی در راستای جذب درآمدهای غیرشهریه ای داشته است.

تمرکز امسال واحد بر پرداخت کامل حقوق پرسنل از درآمدهای غیرشهریه ای است که به حول و قوه خداوند و تلاش شبانه روزی تیم مدیریتی و پرسنل و هیئت علمی این امر در سال جاری محقق خواهد شد. بدیهی است با سازوکارهای قوی و تزریق بودجه مناسب برای بسترسازی درآمدهای غیرشهریه ای میشود تا سال ۱۴۰۰ تمامی حقوق پرسنل اداری و بیش از پنجاه درصد حقوق هیئت علمی واحد را از درآمدهای غیرشهریه ای پرداخت نمود که این امر منوط به حمایت همه جانبه مدیران بالادستی از طرح ها و فعالیت های این واحد و تزریق بودجه مناسب است.