دومین کرسی تلاوت قرآن کریم

دومین کرسی تلاوت قرآن کریم و مراسم عزاداری رحلت پیامبر با همکاری اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان در دانشگاه مورخه ۹۸/۰۸/۰۴ برگزار می شود.