سالگرد شهادت پدرموشکی ایران و جهان اسلام

شهید تهرانی مقدم پروبال امنیت پایدار

امت حزب الله امروز سدی آهنین فرا روی گستاخی های شیاطین دارند که فخر تاریخ معاصر شهید تهرانی مقدم و یاران او هستند. معجزه ای از توان حزب الله که حجتی است کامل برای همگان .

 آنگاه که سگ نگهبان آمریکا با چنین همتی به لرزه درمی آید بشارت “فان حزب الله هم الغـالبون” به معنای والای آن نظاره می گردد. همت جهادی شهید ما، سیطره ای ظلم ستیز، فراتر از جغرافیای ملی را پیموده است تا پیکره پلید استکبار را نشانه رود. غزه امروز گنبد آهنین رژیم غاصب را به سخره می گیرد و فردا قدس شریف به دامن اهلش برگردانده خواهد شد. قدرت پوشالی گنبد آهنین اسرائیل در سالروز شهادت پدرموشکی اسلام بر همگان آشکار شد. تا دشمنان بدانند خون پاک شهید تهرانی مقدم، آسایش را از چشم آنان می رباید. جسم او درخاک است، اما معجزه اش شیاطین زمینی را به قافله مرگ رهسپار می نماید.

دست غیب آمد و برسینه مستکبرزد و در این حیرت زدگی دژخیم نیز سِری است كه تنها اهل حق دانند. آنکه به رشته حب امام شهید چنگ زند، وارث خلافت و منتقم خون خداست. هیبت آنچه اتفاق خواهد افتاد ازهم اکنون قلب کفر را به لرزه درآورده است! امروز رعد آتشین حماس و فردا بارانی از شهاب ها و سجیل ها.

نقطه قدرت شیطان، نقطه ضعف اوست! سلاح تهرانی مقدم ها، خورشید همت آن هاست  تا درآینه جنگی کفر، چشمان پلید خیره به آن را حیران نماید.

پیام :

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه فرارسیدن سالگرد شهادت پدرموشکی ایران و جهان اسلام را تسلیت و تبریک عرض می نماید و حمله موشکی حماس به اسرائیل در سالروز شهادت حسن تهرانی مقدم را پیام هشدار به جبهه کفر می داند که صبرحزب الله را بیشتر از این محک نزنند چرا که طوفان عظیم برای سرنگونی آنان در منطقه به پا خواهد شد. امروز آنچه که با همت جهادی شهید حسن تهرانی مقدم و یارانش در دستان ماست همان چتر امنیت ملی می باشد که هوشمندانه آن را حفظ و ارتقاء خواهیم داد و فتنه گران داخلی و خارجی بدانند این دست توانمند به بازیچه های سیاسی محدود نخواهد شد. آنچه امروز جبهه کفر در تلاطم کسب آن است و تمام توان نفوذی خود را در کشور نیز بسیج نموده است، قفل دستاوردهای نظامی ایران و بازیچه قرار دادن عزت ملی و تعرض به تمامیت ارضی کشور است که این خواب شوم آنان تفسیر نخواهد شد.