طرح تسهیلات اشتغال سرباز ولایت

طرح تسهیلات اشتغال سرباز ولایت به نام توصیفی سردار بزرگ اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی و با همکاری بنیاد برکت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه عملیاتی شد. در این طرح به متقاضیان دانشجویی و غیر دانشجویی تسهیلات مالی تا سقف ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰۰ریال بدون نیاز به ضامن و مراجعه در سیستم بانکی و سرگردانی در بروکراسی پیچیده آن تعلق می گیرد. اولویت با دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه می باشد.

جهت اطلاع بیشتر از شرایط این تسهیلات به روابط عمومی دانشگاه مراجعه شود‌.