طرح لغو پرداخت شهریه ترمی برای دانشجویان

بر اساس این طرح دانشجویان در هنگام تحصیل به پرداخت شهریه الزام نمی شوند و بعد از فراغت از تحصیل شهریه خود را پرداخت می نمایند. این طرح از مهرماه سال 1398 اجرایی می شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر به روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه مراجعه شود.