طلایه داری به سبک سردار بسیجی حاج احمد متوسلیان

طلایه داری به سبک سردار بسیجی حاج احمد متوسلیان

تقدیر بشری، در قلب سرزمین کفررقم خواهد خورد و چه جویی، معراج آنجاست که ملائک تجلی اخلاص خلیفه الله را در اسیر دربند معنی می نمایند. اساراتی به پهنای عمر یک انقلاب و وفای عهدی که رشک آسمانیان را برانگیخته و تبسمی در زیرباران تازیانه که برتارک تاریخ نقش بسته است.

این چه انسی با غل و زنجیراست که عقل زمین گیر به ساحت آن راه ندارد. سلاح او جهاد اکبر است و اسارت او رمزیست که کاروان زینبی در سال 61 هجری قمری دریافت و قرن ها بعد در سال61 هجری شمسی به همان بند، معنی شد. بوی دود و ترکش خشم حزب الله، سکوت اسارت را در هم شکند، تا پیراهن یوسف به یعقوب زمان هدیه آید. عجب از عالم خاک، که حُب را، در بند معنی می دهد و بند را به آزادی. براوسلام کن و استواریش را دریاب که سکوت او به بلندای تمامی فریادهاست. بند برای اهلش، آزادی از قیدوبندهاست و بنگر یاران ذبیح اعظم در عصر ظهور دست در بند، اسارت را به بند می کشند.

چه دانی از اسیری که آزادی را بازیچه پندارد و مرغی که به پرواز، قفس را با خود بردارد. بند برای حُب ناچیز است و حُب تازیانه خورده عالم ظاهر است، پس بنگر این پرواز بی انتهاست و بند و آزادی تفسیر بلندای پرواز نیست. سِردلدادگی همان است که فهم تاریخ را به سخره و سبک بال معانی را می پیماید. غل و زنجیر، ظاهر این معماست و چه بگوییم در جواب آنکه او کیست و اسارت بشری کدام است، اسارت در غل و زنجیر شیطان یا اسارت در بند بندگی …! حزب الله در بند بندگیست و چه تفاوت باشد زندان یوسفی یا معراج محمدی وقتی ملائک بر گرد آنان حلقه زنند.

پیام دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه ضمن تبریک فرا رسیدن هفته بسیج بیان می دارد آنچه امروز محجور مانده است، رمزگشایی از وضعیت سردار بسیجی حاج احمد متوسلیان است که قطعا پرسش های بی پاسخ در این موضوع بسیاراست. جا دارد در هفته بسیج بصورت متمرکزتر به اسارت حاج احمد متوسلیان پرداخته شود و برای افکارعمومی تعاریف واقعی ارائه گردد. رویکرد دشمن همواره در این گونه موارد ثابت بوده است که اسیران برای معاملات بزرگ در آینده محافظت می کنند، بنابراین ادعای شهادت حاج احمد متوسلیان با تجزیه و تحلیل رفتارهای چند دهه پیشین دشمن تا حدودی غیرواقعی است. همچنان که بن لادن ها توسط دشمن در اسارت نگه داشته می شوند برای روزی که نیاز به آن باشد و تنها به فریب افکارعمومی در این پنهان کاری، قدرت رسانه ای خود را همراه می نمایند، قطعا اسیرانی همچون سردار متوسلیان که نگاه یک ملت به آن است، هیچ گاه دشمن به شهادت آنها مبادرت نخواهد کرد و آنها را برای روز مبادا سپرحفاظت خود میداند.

رهبرمعظم انقلاب: منتظریم حاج احمد متوسلیان ان شاءلله بیاید. به ایشان شهید نگویید، ما از شهادت ایشان خبر نداریم.

شایسته است در هفته بسیج، نگاهی ویژه به سرداربسیجی به اسارت برده شده ایجاد گردد تا به حول و قوه خداوند آزادی او را هر چه زودتر شاهد باشیم.