قرارگاه اقتصادی حاج قاسم

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه با اشراف به ظرفیت های بومی شهرستان در راستای توسعه با محوریت شعار سال، “قرارگاه اقتصادی حاج قاسم “حول محور تولید و اشتغال را عملیاتی خواهد نمود.

این قرارگاه ، در سمت و سوی تولید و اشتغال با همراهی بنیه بومی شهرستان بر اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود متمرکز خواهد شد، تا رسالت عظیم خود را در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب در خط مشی های ویژه این قرارگاه، هدایت نماید.

این قرارگاه مزین به نام سردار بزرگ اسلام است و امید است اجرای آزمایشی موفق این قرارگاه در واحد، الگویی برای بسط و گسترش آن در مجموعه های دیگر باشد.

آنچه که در زیرمجموعه ای این قرارگاه به تدریج خواهیم دید:

۱) تولید و ساماندهی بازارهای مرتبط

۲) خدمات

۳) آموزش کسب و کار

۴) تحقیقات 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه همچنین از همه ظرفیت های انقلابی و دغدغه مند تولید و اشتغال برای همراهی عملیاتی با این قرارگاه دعوت به عمل می آورد …

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه