مجلس یازدهم برای غلبه بر مشکلات ملت باید نقطه زن گردد

مجلس یازدهم وظیفه بسیار سنگینی برعهده دارد و بنابراین فرصت این مجلس برای مقابله با تهدیدات راهبردی داخلی و خارجی بسیارکوتاه است، چرا که حجم عظیمی از نابسامانی ها و ناکارآمدی ها باید از کانال این مجلس اصلاح گردد و این نیازمند نقطه زن شدن این مجلس است.

حجم مشکلات که در تفکر شوم مدیران ناکارآمد و قوانین معیوب بر ملت تحمیل شده است، انباشتگی بزرگی پیدا کرده است و لذا مجلس یازدهم به دور از هیجان زدگی، باید به دنبال شناسایی و اصلاح سرچشمه مشکلات باشد که به نظر می رسد؛ اصلاح قوانین، کنترل تورم، مبارزه با فساد، بسترسازی امید بخش برای تولید و اشتغال، نظارت بدون سازش بر دولت، تقویت بینه نظامی و دفاعی کشور، ظرفیت سازی در عرصه بین الملل برای تولیدات ایرانی و مبارزه واقعی با استکبار سرچشمه های اصلی چشم انداز واقعی توسعه کشور است.

برای کنترل تورم نیازمند هدایت نقدینگی جامعه به سمت تولید و خدمات است و برای توفیق بر این هدایت، بازارهای آسان تحریک کننده جامعه همچون خودرو و سکه و ارز باید از روند حبابی شدن خارج شوند . به نظر می رسد تا اصلاحات اساسی در جهت جلوگیری از گریز سرمایه ها به سمت” بازارهای آسان تحریک کننده” انجام نشود نقدینگی جامعه در انحراف همیشگی خود باقی خواهد ماند و لذا هدایت سرمایه ها به سمت تولید و خدمات بسیار سخت خواهد بود. متاسفانه بازار خودرو همواره در ایجادچالش های تحریک کننده و حبابی در سالیان متمادی پیشگام بوده است و لذا باید این روند ناصحیح اصلاح گردد حتی اگر به قیمت رقابت پذیری این صنعت با تولیدکنندگان خارجی باشد و باید انحصار خودروسازان برچیده شود.

اقتصاد کشور نیازمند ایجاد بنگاه های تولیدی و خدماتی کوچک و متوسط برای جذب سرمایه های جامعه است و لذا تا زمانیکه آشفته بازار خودرو، طلا و ارز و همچنین مسکن کنترل نشود، تولید و خدمات دارای زیرساخت های متنوع نخواهد شد.

 رویکرد توسعه ای کشور جز با ایجاد اولویت شناسی و طراحی چشم انداز عملیاتی و نظارت واقعی بر آن امکان پذیر نیست و لذا نقطه زن بودن تصمیمات و اعمال مجلس نقش حیاتی در دگرگونی های امیدوار کننده داراست و وقت مجلس نباید صرف مدح سرایی و شعرخوانی شود که متاسفانه از یک نماینده شاهد بودیم شود ! که ملت توقع های بسیاری از این مجلس دارند و تک تک نمایندگان باید بدانند اگر مجلس را همانند خاکریز جنگی علیه نابسامانی ها ندانند، ملت آنان را تحمل نخواهد کرد. مجلس باید در مبارزه با فساد ابتدائا از خود شروع کند تا ملت، شان واقعی مجلس را تکریم نمایند. تحمل فساد در درون مجلس یا بیرون آن، ته مانده بنیه وفاق ملی را از بین خواهد برد و لذا مجلس باید به وظیفه و تعهد خطیر خود واقف باشد.

هدایت سرمایه های جامعه به سمت تولید و خدمات بدون توجه به بازارهای خارجی از جمله بازارهای کشورهای همسایه نیز مثمرثمر نخواهد بود چرا که در جهش تولیدو خدمات، عرضه انباشته بدون تقاضای داخلی وجود خواهد داشت و بازارهای داخلی در برابر جذب آن ناتوان خواهد بود و لذا عملکرد شایسته سفارتخانه ها و همچنین گمرکات بسیار تعیین کننده است. امنیت تولید یکی از دغدغه های اصلی در اقتصاد ایران است و بدون رفع دغدغه مندی تولیدکنندگان و کارآفرینان و همچنین اعطای امتیازات ویژه به آنان، مسیر اصلاحی به درستی انجام نخواهد شد. معیشت ضعیف مردم جزو با رفع مشکلات اشتغال قابل رفع نخواهد بود و افتخار دولت نباید اعطای بسته های معیشتی باشد و مردم را شایسته گدایی از دولت قلمداد نماید . حفظ کرامت مردم از جمله جوانان و رفع مشکلات اشتغال و ازدواج آنان بسیاری از سرچشمه های مشکلات را خواهد خشکاند. مجلس نباید فراموش کند که تهدید راهبردی کشور، آمریکا و همپیمانانش نیست، بلکه نارضایتی و ناامیدی مردم است.

ایجاد “رفاه عمومی” راهبردی ترین ساختار برای حراست از انقلاب است و مجلس یازدهم، زمانی میتواند به مجلس انقلابی از خود یاد کند که به وظایف خطیر خود در مقام عمل پایبند باشد. اگر چنین مجلسی نتواند به وظایف و شعارهای خود عمل نماید، برای شرکت در انتخابات آینده، انگیزه جامعه به شدت افول خواهد کرد و خطر واقعی آن گاه قابل لمس خواهد شد. بقایای مفسدین در سیستم های مدیریتی به هر نوع تفسیری، دگرگونی های اصلاحی و امیدبخش را در کشور به خطر خواهد انداخت و لذا محاکمه مفسدین بخش مهمی از اصلاح ساختارهاست.

ملت در برابر محاکمه مفسدین اغتشاش نخواهند کرد، بلکه همراهی کننده خواهند بود چرا که به درستی فهمیده اند تا دستان مفسدین بریده نشود، سفره آنان کوچک و کوچک تر خواهد شد. تجربه زیان بار باج دهی به استکبار و غفلت از ظرفیت های داخلی، ملت با تمام وجود درک کرده اند و لذا امروز ملت بیشتر از بسیاری از مسئولین، علیه نگاه به بیرون معترض هستند. عامل امیددهنده به ملت و تقویت کننده وفاق ملی، عدم مشاهده چهره آزار دهنده مفسدین و خائنین در سیستم های حاکمیتی است و لذا نباید به این خواست ملت، مجلس بی اعتنا باشد.

کسانی که با تصمیمات اشتباه خود، سرنوشت ملت را به اینجا رسانده اند، باید محاکمه شوند و مجلس یازدهم باید شجاعت این عمل را داشته باشد و اینکه بنا باشد بر شجره نابارور، تنها مسیر آب بر آن نهاده شود، خسران بیشتر و “آب در هاون کوبیدن” خواهد بود. 

پدافندغیرعامل بصیر