https://iaughorveh.ac.ir/courses/gma/

در این بخش، هر گروه آموزشی به تفکیک مقطع تحصیلی، امکان برگزاری دوره های آنلاین بصورت مجازی، ارتباط با مدیران گروه رشته خود را دارد.

لطفا گروه آموزشی خود را انتخاب فرمایید

 

گروه آموزشی مدیریت مقطغ ارشد: مدیرگروه آقای دکتر رضا کیهانی حکمت => ورود به دوره