توزیع بسته حمایتی طاها(مرحله پنجم)

مرحله پنجم توزیع بسته حمایتی طاها بین اقشارآسیب پذیر شهرستان در مورخه دهم اردیبهشت ماه سال جاری انجام خواهد شد.

در این مرحله بیست خانوار تحت حمایت این بسته قرار خواهند گرفت.

این طرح با حمایت خیرین گمنام از سال 1397 شروع شده است و تا به امروز ادامه دارد.