هرگونه مذاکره با اجنبی برای تقلیل انتقام سخت ممنوع

استیصال استکبار و وحشت در اردوگاه دشمن، نشانه بارز تحقق پیروزی نهایی در نبرد میدانی است. دشمن به خوبی می داند که انسجام و اتحاد منطقه ای برای جدال سرنوشت ساز می تواند چگونه ویرانگر باشد، بنابراین درصدد فریب کاری برای بسترسازی برای مذاکره و اعطای امتیازات مقطعی در جهت دور ماندن از این انتقام سخت است.
خون سردار بزرگ اسلام و همرزمانش همان حجت اکبر بر منتقمین است که انحراف در اجرای این فیض عظیم، بی تردید سرنوشت نامبارک را رقم خواهد زد. انتقام سخت در معنای کامل آن یعنی پایان سیطره استکبار بر منطقه و آزادسازی قدس شریف است و هر نوع تفسیر دیگر از این انتقام به منزله ایجاد شکاف در جبهه اسلام و تنگ تر شدن حلقه محاصره استکبار است.
خون پاک شریفترین انسان ها بر زمین ریخته شد تا مختارهای زمان، کاخ یزدیان را به لرزه درآورند و آگاه باشیم این رسالت بزرگ، با مذاکره بیگانه است.
اعتقاد داریم خون حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش بر زمین ریخته شد تا ملت های اسلامی در جوشش عظیم آخرالزمانی خود، رقم بزنند آنچه که تا امروز، زبیریان و اشعری های زمان از امت های اسلامی در تعاریف سخیفانه خود محروم نموده بودند. ریشه این درد عظما که چشمان ولایت را بر تابوت سرداران دلیر خود بارانی نمود، همان تن دادن به افکار ذلت پذیرانی است که با دیپلماسی التماس، دشمن را به جسارت های پی در چنان تشویق نمودند که بیرق مقاومت را نشانه روند.
امت های اسلامی داغ دار وداع مظلومانه منجیان خود هستند و تسکینی بالاتر از انتقام سخت، دل ها را تسلی نخواهد داد.
حجت بر همگان تمام شده است و تردید و تاخیر در پاسخ سخت، پرتگاه ضلالتی که جبهه نفاق در اردوگاه اسلام برای تحقق آن بسیج شده است. اراده تزویر، سلب شجاعت از سپاه اخرالزمانی بدریون است تا بر سرنوشت آنان صفین تقدیر نماید.
امروز خیمه گاه دشمن در تیررس اراده ملت های مسلمان است تا نطفه شیاطین استکبار برچیده و تسکینی بر آلام مسلمین باشد، پس مبادا رخصت بر تزویر، اراده ها را از انتقام سخت متزلزل نماید و دشمن فرومایه را به سمت گستاخی بیشتر هدایت نماید.

پدافندغیرعامل بصیر