کارگاه دوره تئوری مربیگری درجه ۳(ویژه تمامی رشته های ورزشی)

کارگاه آموزشی دوره تئوری مربیگری درجه ۳ در اواخر آذر ماه برگزار شد. تئوری مربیگری از الزامات اولیه مربیان ورزشی است.