کلاس های آنلاین اختصاصی واحد

معرفی کلاس آنلاین ویژه واحد قروه، متصل به سیدا 4+

این سرور مستقل از سرور مرکزی در جهت رفاه و دسترسی آسان تر دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی واحد قروه ایجاد شده است.  

• سرور کلاس مجازی داخل واحد 
• امنیت اطلاعات و کلاس ها داخل واحد
• آسانی سریع ایجاد کلاس و اصلاح کلاس
• متصل به سیدا4 : یعنی با حذف و اضافه درس در سیدا4 فورا کلاس جدید ایجاد، ویرایش می شود

معرفی امکانات استاد:
در سامانه سیدا4، استاد با کاربری حساب استاد وارد سامانه انتخاب واحد می شود، گزینه ی کلاس انلاین، لیست دروس خود را مشاهده و وارد کلاس انلاین می شود
همچنین در این بخش استاد گزارش لیست کلاس های انلاین خود را مشاهده خواهد کرد
استاد امکان مشاهده کلاس های ضبط شده را دارد

معرفی امکانات مدیر گروه:
مدیر گروه میتواند کلاس های آنلاین گروه خود را مشاهده کند
• شامل کلاس های در حال برگزاری
• شامل کلاس های برگزاری شده
معرفی امکانات دانشجو
دانشجو با ورود به سامانه انتخاب واحد می تواند در کلاس انلاین شرکت نماید.
• دانشجو در کلاس انلاین طبق برگه انتخاب واحد شرکت می نماید.
• دانشجو می تواند فیلم ضبط شده را مشاهده نماید.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه