بیانیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه به مناسبت ۱۳ آبان

 گرامیداشت سالروز تسخیر لانه جاسوسی و روز دانش آموز، یکی از آموزه های مقاومت است که توجه جنبش دانشجویی به این امر علی الخصوص در شرایط کنونی که فتنه ها در هم پیچیده و استکبار با تمام توان به میدان آماده است، الزامی است.  آنچه که با کمال تاسف مورد غفلت واقع شده است، معانی استکبار است و شاید هیچ گاه با نگاه واقعی به آن توجه نشده است.

انقلاب اسلامی همواره در محاصره دو استکبار قرار داشته است که می توان آنها را به استکبار خارجی و استکبار داخلی تشریح نمود. روزی تسخیر لانه جاسوسی برای مقابله با استکبار خارجی نیاز حیاتی انقلاب بود و امروز مبارزه با استکبار داخلی، اولویت اصلی است.  تحمیل ناکارآمدی ها و به بازیچه گرفتن سرنوشت ملت، امروز باید دغدغه اصلی، استکبار ستیزان انقلابی باشد و هرگونه سکوت در مقابل استکبار داخلی، خیانت آشکار به انقلاب است‌ .

کثرت خسارات استکبار داخلی، امروز ملت را رنجیده خاطر نموده است و بنابراین باید با نواندیشی و لبیک به مقتدای خود امام خامنه ای، برای مبارزه بی امان با استکبار داخلی ظرفیت ها را فعال نمود. اگر امروز کشور با کثرت منابع و امکانات  به رجزخوانی استکبار خارجی، گرفتار شده است و مدعیان، توسعه و پیشرفت کشور را به التماس به غرب گره زده اند به این خاطر است هیچ گاه آن چنان که شایسته است به مقابله با استکبار داخلی نپرداخته ایم و این شجره نامیمون از غفلت های ما، ریشه در سرنوشت ملت دوانده است.

مطالبه مبارزه قاطعانه با ناکارآمدی ها و فساد باید در راس انتظارات دانشجویی قرار گیرد تا آینده جمعی، آن چنان که شایسته است تحقق یابد و باید آگاه باشیم که استکبار در هر لباسی که باشد آبستن پلیدی و خسارات است. استکبار شناسی و تجهیز ظرفیت ها برای مقابله با آن راه واقعی توسعه و پیشرفت کشور است، بنابراین ۱۳ آبان را آن چنان که شایسته است باید شناخت. 

پدافند غیرعامل بصیر