لطفا به موارد ذیل توجه فرمایید:

  • در آدرس دهی مقالات پایان نامه(معرفی نویسندگان مقاله) نفر اول دانشجو و نفرات دوم و سوم به ترتیب اساتید راهنما و مشاور در نظر گرفته شود، ضمن این که نگارنده مسئول مقاله استاد راهنما باشد.
  • بر اساس بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه، آخرین مهلت دفاع دانشجویان به عنوان نیمسال دوم 96-95 و با توجه به شروع نیمسال اول سال تحصیلی جدید از 25 شهریور، 24 شهریورماه می باشد بعد از تاریخ فوق و با شروع نیمسال تحصیلی جدید از 25 شهریورماه دانشجویان ملزم به انتخاب واحد در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 می باشند.
  • با توجه به تعطیلی دانشگاه از تاریخ 19 مرداد 96 تا 03 شهریور 96 لازم است دانشجویان نسبت به برنامه ریزی زمان دفاع خود قبل و بعد از تاریخ های فوق اقدام لازم را به عمل آورند.

دانشجویان محترم مقطع کارشناسی می توانند جهت تسریع در انجام درخواست ها و یا آشنایی بیشتر با چگونگی انجام امور به جدول زیر مراجعه نموده  و فرمها یا بخشنامه های مورد نظر خود را دریافت نمایند.

دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد از طریق منو تحصیلات تکمیلی جهت دانلود فرم ها اقدام نمایند.