راهنما ورود به کلاس آنلاین

دانشجوی گرامی راهنما ورود به کلاس بشرح تصویر زیر می باشد:


آدرس وب سایت خبری: iaughorveh.ac.ir


 

.