لطفا به موارد ذیل توجه فرمایید:

  • در هنگام تحویل مدارک دفاع( جهت اعلام آمادگی دفاع) به کارشناس تحصیلات تکمیلی، علاوه بر تکمیل و ارائه فرم شماره ۷ ، ضروری است که صفحه نخست پایان نامه تایپ شده و سیمی شده(قبل از ارسال برای داوری)  حتما به امضای استاد راهنما رسیده باشد. در غیر این صورت مدارک ناقص تلقی شده و تحویل گرفته نخواهد شد.
  • تغییر استاد داور پس از تایید، به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود.
  • تا حد امکان پرینت متن پایان نامه ها به صورت دو طرفه(چاپ دو رو) استفاده شود.
  • در مقالات مستخرج از پایان نامه که به منظور کسب نمره (۲ نمره از ۱۸ نمره) تهیه می شود تنها باید اسم دانشجو و اسم اساتید راهنما و مشاور درج شده باشد و اضافه کردن اسامی که نقشی در پایان نامه نداشته اند منجر به عدم کسب نمره مقاله خواهد شد.
  • پس از دفاع و اعمال نظرات اساتید راهنما، مشاور و داور، دانشجو موظف است فرم مجوز صحافی را از بخش فرم ها در همین سایت تهیه نموده و به همراه آخرین نسخه پرینت شده از پایان نامه جهت اخذ امضاهای موجود در فرم مجوز صحافی و رفع نواقص احتمالی در ویرایش متن اقدام کند. بدیهی است چنانچه دانشجویی قبل از اخذ مجوز اقدام به صحافی نماید کلیه عواقب آن به عهده دانشجو خواهد بود . ضمنا ارائه فایل در قالب فلش و یا سی دی قابل قبول نمی باشد.
  • قبل از تحویل پایان نامه صحافی شده به کتابخانه، فرم مجوز صحافی باید تکمیل شده باشد.
  • همچنین دانشجویانی که فرم پروپوزال خود را برای تصویب به شورای گروه تخصصی ارائه کرده اند و در گروه تخصصی مورد تایید قرار گرفته است، باید از نسخه اصلی یک سری دیگر کپی تهیه نموده و (نسخه اصلی +نسخه کپی) را به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشگاه ( جهت طرح در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه) تحویل دهند.
  • در آدرس دهی مقالات پایان نامه(معرفی نویسندگان مقاله) نفر اول دانشجو و نفرات دوم و سوم به ترتیب اساتید راهنما و مشاور در نظر گرفته شود، ضمن این که نگارنده مسئول مقاله استاد راهنما باشد.

دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد می توانند جهت تسریع در انجام درخواست ها و یا آشنایی بیشتر با چگونگی انجام امور به جدول زیر مراجعه نموده  و فرمها یا بخشنامه های مورد نظر خود را دریافت نمایند.

تذکر مهم: با توجه به بخشنامه شماره ۷۰/۱۴۳۷۸ مورخ ۹۴/۳/۵ من بعد می بایست نگارش پایان نامه های ارشد و دکتری تخصصی به صورت دورو  انجام گیرد.