راهنما شرکت در امتحانات تابستان 983 ویژه دانشجویان در سامانه وادانا 19 و 01

راهنما شرکت در امتحانات تابستان 983 ویژه دانشجویان در سامانه وادانا 19 و 01

قابل توجه دانشجویان گرامی واحد قروه

جهت شرکت در آزمون پایانی تابستان 983 بصروت زیر اقدام فرمایید

نام کاربری و رمز عبور دانشجویان بشرح زیر است:

نام کاربری: شماره دانشجویی

رمز: کد ملی

آدرس شرکت در آزمون دروس عمومی که در واحد سنندج کلاس تشکیل شد: http://vadana01.iauec.ac.ir

آدرس شرکت در آزمون دروس تخصصی که در واحد قروه تشکیل شد: http://vadana19.iauec.ac.ir

 

در پایین فیلم آموزشی شرکت در آزمون آنلاین درج شده است:

فیلم شماره یک ویژه دانشجویان

فیلم شماره دو ویژه دانشجویان

فیلم شماره سه ویژه دانشجویان

 

 

 

موفق باشید