iaughorveh

منبع: iau.ac.ir

راهبردها و برنامه های مصوب دانشگاه:

راهبردهای مصوب

مهم­ترین سیاست­ ها مبتنی بر اصل توسعه دانش، ارزیابی مستمر، تعالی و ارتقاء کیفیت پایدار و نهادینه نمودن فرهنگ همراه با اقتصاد آموزش به شرح زیر مورد توجه قرار گیرد:

1- عدم توسعه کمی در ایجاد واحدها و مراکز دانشگاهی

2- جذب هیات علمی با کیفیت در سطح دکتری تخصصی

3- ساماندهی پراکندگی واحدهای دانشگاهی از جمله مراکز و همچنین پردیس­ های علوم و تحقیقات و واحدهای بین‌الملل و برون مرزی دانشگاه

4- اعمال توسعه تحصیلات تکمیلی و متوازن نمودن آن در سراسر کشور

5- کاهش زیان­ دهی واحدهای دانشگاهی در طی دو برنامه کوتاه مدت و بلندمدت

6- عدم جذب کارکنان جدید و ساماندهی کارکنان مازاد واحدهای دانشگاهی و دانشگاه

7- توسعه فعالیت­ های پژوهشی و فناوری نظیر شرکت­ های دانش بنیان و مراکز رشد

8- توسعه کمی وکیفی حوزه علوم پزشکی و فرهنگی و اجتماعی و باز مهندسی فعالیت ها

9- توسعه کمی و کیفی حوزه فرهنگی­،­ اجتماعی با تاکید بر طرح های فرهنگی ماندگار

10- تمرکز فعالیت بر اتمام طرح های عمرانی نیمه تمام

11- تنوع بخشی به منابع درآمدی دانشگاه از طریق طرح ­های اقتصادی دانش بنیان و سرمایه گذاری

12- انضباط مالی از طریق ایجاد نظام برنامه ریزی و بودجه بندی

13- ارزیابی مستمر عملکرد و ترسیم مسیر تعالی

14-سیاست ارتقاء خدمات رفاهی دانشجویان، کارکنان و اساتید

15- نهادینه نمودن کیفیت آموزش و پژوهش و فناوری در جهت تحقق اهداف دانشگاه

16- ارتقاء دانشگاه آزاد اسلامی در رتبه بندی های ملی، منطقه ای و جهانی

17- فرهنگ سازی مبتنی بر تعالی مدیریت اسلامی متکی بر تعهد، مسؤلیت پذیری، پاسخگویی و وجدان کار همراه با صداقت، امانت، قانونگرایی و شفاف سازی عملکردها

18- دستیابی به توسعه علوم و فناوری ­های نوین ونافع متناسب با اولویت­ ها و نیازها و مزیت های نسبی کشور از طریق ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه

19- ارتقاء جایگاه زبان فارسی در بین زبان های بین المللی علمی و سهم و نقش دانشگاه آزاد اسلامی در این حوزه

20- افزایش سهم دانشگاه در تولید محصولات و خدمات مبتنی بر دانش و فناوری داخلی از طریق تجاری سازی تحقیقات و توسعه شرکت های دانش بنیان

21- اولویت بخشی به تحصیلات تکمیلی مبتنی بر ابلاغیه سیاست های کلی علم و فناوری مقام معظم رهبری و نقشه جامع علمی کشور

22- بومی گزینی پذیرش دانشجو و گسترش عدالت آموزشی سراسر کشور

23- پذیرش دانشجو در رشته های مرتبط با آموزه های دینی و گسترش فرهنگ اسلامی

24- همگام سازی پذیرش با نیازهای جامعه، بازار کار و توسعه علمی کشور

25- مدیریت و هدایت دانش بومی و اسلامی در تطابق بین نیازهای کشور و مطالبات جوانان

26- توجه به تغییر شیوه های پذیرش دانشجو در راستای اهداف علم و فناوری، تقاضای اجتماعی و سیاست های کلی نظام

27- توجه به سرمایه اجتماعی در دانشگاه آزاد اسلامی با ایجاد همگرایی، وحدت و همیاری بین پرسنل، مدیران و معاونین

28- تجمیع سایت های پراکنده واحدهای استان تهران در مجتمع های متمرکز به منظور بهره برداری بهینه از امکانات و معرفی این واحدها در یک سایت یکپارچه به عنوان قابلیت های رقابتی دانشگاه

برنامه های مصوب

در راستای تحقق اهداف متعالی و مصوب هیات موسس و هیات امنای دانشگاه و در مسیر اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی و در چارچوب اهداف مندرج در نقشه جامع علمی و دیگر اسناد بالادستی آموزش عالی کشور و در جهت مدیریت چالش های، برای اجرایی نمودن سیاست ­های مصوب دانشگاه که پیشتر اشاره گردید، برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت زیر مورد توجه قرار گرفت:

1- توقف در زیان دهی دیگر واحدهای دانشگاهی­ و کاهش تعداد واحدها و مراکز دانشگاهی زیان ده در یکسال 93-92 و توقف کامل زیان دهی همه واحد های زیان ده تا سال تحصیلی 96-1395

2 – افزایش سهم درآمدی غیرشهریه از حدود 1% به نزدیک 10% در سال 93-92 و در ادامه تا سال تحصیلی 96-95 به میزان حداقل 30% از طریق متنوع سازی منابع درآمدی دانشگاه و فعالیت های دانش بنیان و سرمایه گذاری

3- افزایش سهم بودجه مستقیم پژوهشی دانشگاه به صورت مستمر و سالانه

4- افزایش سهم فناوری و تولید ثروت از تجاری سازی تحقیقات از طریق مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان

5- بهبود و اصلاح نسبت هرم هیات علمی دانشگاه از طریق جذب سالانه 5000 عضو هیات علمی جدید طی 4 سال منتهی به 1396 جمعا به میزان 20000 هیات علمی و افزایش نسبت استادیار به کل اساتید و کاهش سهم مربیان

6- توجه جدی و اساسی به مسائل نهادی فرهنگی و اجتماعی با تاکید بر طرح­ های فرهنگی ماندگار نظیر توسعه مساجد، مراکز فرهنگی و اسلامی­، یادمان­ های شهدای گمنام، تقویت باورهای اعتقادی، دینی و اخلاقی…

7- افزایش سهم دانشگاه در تولید جهانی علم در پایان برنامه پنجم دانشگاه یعنی پایان سال 1394 به میزان حداقل 66/0 درصد و در افق چشم انداز 1404 از مقدار 5/4 درصد سهم ایران براساس نقشه جامع علمی کشور به میزان 5/2 درصد برای دانشگاه آزاداسلامی

8- توسعه تحصیلات تکمیلی با نرخ رشد بالا و به نسبت حداقل 30% از دانشجویان دانشگاه مطابق سند چشم انداز

9- شاخص سازی فعالیت ها جهت تعیین استانداردهای عملکردی و تعاملات دقیق از طریق استقرار نظام ارزیابی و پایش مستمر از روندها و عملکردهای موجود در اجرای برنامه، درون دادها، فرایندها و برون دادها و ترسیم مسیر تعالی

10- توسعه حوزه علوم پزشکی از طریق باز مهندسی فعالیت ها و عملکرهای موجود و تدوین نقشه راه روشن در حیطه پزشکی، بهره برداری از بیمارستان های نیمه تمام به تعداد 4 بیمارستان فرهیختگان تهران، کازرون، اردبیل و تبریز تا پایان سال 1393 و تکمیل ده بیمارستان نیمه تمام تا پایان سال تحصیلی 96-1395 و اصلاح هرم هیات علمی، افزایش سطح کیفی داوطلبان ورودی­، ­ارتقا کیفیت رشته ها و واحدهای مجری، گسترش مجلات و نشریات این حوزه، افزایش کمی و کیفی مراکز زیر ساختی­، ­(تحقیقاتی­،­پژوهشی و درمانی و بالینی) و…

11- افزایش کمی و کیفی مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و فعال سازی مراکز موجود در حوزه های مختلف علوم اعم از علوم پزشکی­، فنی و مهندسی­،­علوم پایه و علوم انسانی و هنر به تعداد 70 مرکز در سال 93-1392 و در ادامه تا 1404 به تعداد 150 مرکز

12- ساماندهی کارکنان از طریق عدم جذب نیروی انسانی غیر متخصص و جذب برنامه ریزی شده نیروهای متخصص مورد نیاز با حفظ تعداد پست­ های سازمانی موجود و با اولویت در کاهش 10% آن به طوری که نسبت دانشجو به کارکنان با نسبت دانشجو با اساتید، متوازن و متناظر باشد و درسال 93-92 این نسبت به 50 و در طی سال های منتهی به 96-95 به 70 کاهش یابد.